Plannen voor schooljaar 2016-2017

Voor Zus & Zo Huiswerkbegeleiding is de zomervakantie een periode waarin we kijken hoe ons werk en aanpak te verbeteren. Hier vindt u een overzicht van de verbeteringsplannen voor het nieuwe schooljaar.

 

Dag-verslagen

Afgelopen oktober zijn we gestart met het versturen van dag-verslagen aan ouders. Op het eerste gezicht lijkt het samenstellen van zo’n dag-verslag een eenvoudige opgave. Maar als je erover nadenkt komt er op technisch en organisatorisch vlak heel wat bij kijken om zo’n bericht met regelmaat voor elke leerling rond te sturen. Het samenstellen van de berichten mag niet te veel “administratieve” tijd in beslag nemen terwijl het inhoudelijk wel moet kloppen.

We vinden dat deze dag-verslagen inhoudelijk scherper moeten worden. Deze zomer hebben we de door ons ontwikkelde software en “aanroepmenu’s” verbeterd zodat de begeleiders hun berichten flexibeler en toegespitster kunnen vormgeven.

Verder gaan we de dag-verslagen voortaan ook versturen naar de leerlingen zelf, zodat iedereen inzicht heeft in het laatste dag-verslag. De dag-verslagen moeten de communicatie over de stand van zaken op school in alle richtingen bevorderen, zowel bij u thuis als bij Zus & Zo.

De dag-verslagen zijn ook belangrijk voor het functioneren onze begeleiders. Het samenstellen van de berichten helpt de begeleiders structureel na te denken over de vorderingen van de leerlingen.

Om de huiswerkbegeleiding goed tot zijn recht te laten komen is het van belang dat leerlingen in alle openheid hun huiswerk aan de begeleiders opgeven. In een enkel geval treden leerlingen hier “sturend” op door niet alle informatie over het huiswerk te noteren. We gaan hier volgend jaar extra op letten.

 

Nieuwe module voor specifieke aandachtspunten

In de loop van een studiemiddag lopen begeleiders regelmatig aan tegen specifieke aandachtspunten die niet alleen een directe follow-up vragen maar ook in de dagen en weken erna. In de praktijk kunnen zulke aandachtspunten verzanden, alleen al omdat zich vervolgens weer nieuwe “brandjes” aandienen die onze aandacht vragen. In ons digitale volgsysteem hebben we daarom een nieuwe module geïntroduceerd waarmee begeleiders heel makkelijk specifieke aandachtspunten gekoppeld aan data en leerlingen kunnen vastleggen. Met de nieuwe module verwachten we ons “actieve geheugen” over wat er gaande is met de leerlingen te versterken.

 

Cijfers

De scholen geven met “Magister” en “SOM” een duidelijk beeld van hoe de leerling ervoor staat. Wel is het zo dat deze gegevens alleen individueel beschikbaar zijn en ook tijdrovend zijn om te benaderen. Voor Zus & Zo is het van belang voortdurend op de hoogte te zijn van de cijfers van leerlingen. Vanaf het komend schooljaar gaan we daarom ook het lopende gemiddelde en de ontwikkeling daarvan in de tijd per leerling en per vak systematisch vastleggen.

 

Met maandverslagen het leerproces expliciet maken

Het bewust hanteren van de niveaus “leerstof”, “leertechniek”, “leeraanpak” en “leerhouding” vormen de kerntaak van Zus & Zo. Hierbij hoort een herkenbare structurele aanpak. Vanaf het komende schooljaar introduceren we daarom naast de “dag-verslagen” zogenaamde “maandverslagen”.

 

De maandverslagen worden samengesteld aan de hand van vraaggesprekken met leerlingen waarbij zij zich bewust zullen gaan worden van de door hun toegepaste (en vaak verborgen) leertechnieken. De gesprekken worden gehouden aan de hand van vragenlijsten en scores die de kinderen zichzelf op de verschillende punten zullen geven. Ook leggen we dan vast hoe de “leergewoontes” kunnen worden verbeterd en bijgesteld.

 

Als het goed is wordt dit voor de leerlingen een ontdekkingsreis waarbij ze onvermoede inzichten opdoen. Door het inzicht concreet te maken verwachten we de nieuwsgierigheid van de leerlingen te raken, zeker als we hierbij maand voor maand de ontwikkeling van de studie-aanpak kunnen laten zien.

Het houden van de maandgesprekken en het maken van de bijbehorende maandrapporten zal in eerste instantie tijd kosten voor zowel de leerlingen als de begeleiders. Zes begeleiders zullen worden opgeleid om de gesprekken te voeren op basis waarvan de maandrapporten tot stand komen. De maandrapportages kunnen u en uw kind zo’n zeven keer per jaar per mail verwachten.

 

Medewerkers

Voor een belangrijk deel wordt het werk bij Zus & Zo verzet door studenten. En dat is niet voor niets. De studenten zijn zo’n 5 tot 10 jaar ouder dan de scholieren die ze helpen. Daardoor bestaat tussen studenten en leerlingen van nature een prachtige match. De leerstof, de wijze waarop proefwerken in elkaar zitten en andere hindernissen van scholieren zitten bij de studenten nog vers in het geheugen. Ze kunnen zich daarom makkelijk verplaatsen in de situatie van de kinderen en ze daarom goed bereiken en helpen.

Zus & Zo bestaat nu ruim 10 jaar waardoor we binnen de studentenwereld inmiddels een bekende naam zijn geworden. Het lukt ons dan ook goed geschikte begeleiders te vinden. We letten erop dat ze sociaal en openhartig zijn en ook nog eens bovenmatig goed in hun leerstof zitten. Het zijn studenten die wat hebben weg te geven.

 

In het komende schooljaar zullen Bart Schoeman en Emma de Wit als coördinator extra verantwoordelijkheid dragen binnen Zus & Zo.

Bart zit in de eindfase van zijn studie en werkt nu drie jaar bij Zus & Zo. De kracht van Bart zit in zijn kunde rust te creëren en het zelfvertrouwen van de kinderen te versterken.

Emma heeft zich het afgelopen jaar bewezen als een onvermoeibare medewerker die zowel inhoudelijk als organisatorisch sterk heeft bijgedragen aan het leersucces van de kinderen.

Nieuwe website en emailadressen

Zus & Zo heeft tot voor kort moeten schipperen met zijn digitale voorkomen omdat we het domein www.zusenzo.nl niet in ons bezit hadden. Sinds deze zomer is dat wel het geval. Inmiddels hebben we een website ondergebracht bij dit domein en kunnen we ook gaan werken met emailadressen met de uitgang zusenzo.nl. Dit bericht is dan ook verspreid vanuit het emailadres jan.calkoen@zusenzo.nl, een adres waarop u mij voortaan kunt bereiken.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *