Zus & Zo verhuisd

Deze zomer hebben we onze vestiging in Voorschoten verhuisd naar de leidseweg 182. In Voorschoten gaan we ons richten op individuele studiebegeleiding. Onze huiswerkbegeleiding in groepsverband op het Adelbert College blijft onveranderd.

Individuele huiswerkcoaching in Voorschoten

In Voorschoten gaan we de huiswerkbegeleiding aanbieden in de vorm van één-op-één coaching. Deze intensieve begeleiding traint leerlingen in 30 uur om zelfstandig te plannen, structureren, begrijpen en leren. Het motto is: begrijpen geeft voldoening. We bieden de individuele coaching op twee manieren aan: Standaard en Intensief.

De coaching werkt vanuit de volgende vragen:

  • Volgens welke structuur wordt de leerstof aangeboden? (leer- en werkboeken doorgronden)
  • Welke hoofdvragen wil de leerstof beantwoorden? (verbanden en nieuwsgierigheid bevorderen)
  • Wat zijn de lastige onderdelen van de leerstof? (vooruit leren denken )
  • Hoe is de vastgestelde inhoud te koppelen aan een leerplan? (plannen van leerdoelen)
  • Welke leertechnieken zijn toe te passen (schematiseren, samenvatten, feiten en verbanden)
  • Wordt de stof beheerst? (leren inschatten van wat er wordt verwacht)
  • Hoe werk je verstandig samen met medeleerlingen en docenten? (ontwikkel positieve feedback)

De aanpak is er op gericht dat de leerlingen na de individuele training van 30 uur hun verantwoordelijkheid voor het schoolwerk zelfstandig en met een positieve grondhouding gaan dragen.

Bijlessen voor middelbare scholieren

Op de middelbare scholen bestaat behoefte aan individuele bijlessen in de Bètavakken en (bedrijfs) economie. Er  zijn leerlingen die moeite hebben met vreemde talen omdat bijvoorbeeld het leren van woordjes maar niet wil lukken terwijl anderen juist vastlopen in de grammatica. Bijna altijd lukt het om met een gericht individuele aanpak op korte termijn een enorme verbetering van de leerprestaties te bereiken. De meeste van deze vakgerichte bijlessen zullen worden gegeven op de Leidseweg 182 in Voorschoten.

Individuele bijlessen voor kinderen van de basisschool

Op de basisschool kunnen kinderen om allerlei redenen een achterstand met rekenen of taal oplopen. Zo’n achterstand tast het zelfvertrouwen van het kind aan waardoor een onnodige neerwaartse spiraal ontstaat. De ervaring leert dat de achterstanden zijn weg te werken met gerichte bijlessen en dat het leerniveau van de kinderen dan spectaculair verbetert.

Reguliere huiswerkbegeleiding op het Adelbert College

Op het Adelbert College in Wassenaar wordt onze huiswerkbegeleiding onveranderd in groepsverband aangeboden. Hier verzorgen we de huiswerkbegeleiding op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag vanaf 14:45 tot 18:15. We werken er in kleine groepjes met ten hoogste 8 kinderen in één lokaal.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *