Praktische zaken nieuwe schooljaar

Resultaten van het voorgaande schooljaar

De aanpak van Zus & Zo is erop gericht dat leerlingen op termijn zelfstandig om kunnen gaan met alle mogelijke leerprocessen. Wij zijn er daarom ook geen voorstander van dat kinderen elke schooldag naar de huiswerkbegeleiding komen. Twee of drie dagen in de week is optimaal om een goede manier van leren bij te brengen en verzekert in bijna alle gevallen een succesvolle overgang.

Het afgelopen jaar hebben we een 100%-slagingspercentage behaald bij onze eindexamenleerlingen met huiswerkbegeleiding.  En van de leerlingen die geen eindexamen deden, is 92% over naar de volgende klas. Hierbij zijn vier brugklasleerlingen doorgestroomd naar de Havo en niet naar het VWO. Ook heeft er één leerling die wel over was naar 4-VWO er toch voor gekozen naar 4-Havo te gaan.

Alles bij elkaar zijn we trots op het resultaat dat de leerlingen hebben neergezet. Al was het natuurlijk voor veel leerlingen en ook voor ons behoorlijk spannend in de laatste weken voor de zomer, maar dat hoort erbij.

 

Start nieuwe schooljaar

De middelbare scholen in onze regio zullen op 22 of 23 augustus hun eerste schooldag hebben. Zus & Zo start de huiswerkbegeleiding een week later, op maandag 29 augustus. Van 15 tot 26 augustus worden bij Zus & Zo kennismakingsgesprekken gehouden met nieuwe leerlingen en ouders. In deze periode willen we ook uw wensen ten aanzien van begeleiding en bijlessen verzamelen zodat we rekening houdend met lesroosters en sport- en andere activiteiten tot een planning kunnen komen die we vervolgens op 27 of 28 augustus met u communiceren.

 

Onze klaslokalen op het Adelbert College

Om praktische redenen wijst het Adelbert College jaarlijks andere lokalen toe aan Zus & Zo om de huiswerkbegeleiding in te organiseren. In het komende schooljaar zitten we in de lokalen C031 en C032. We hebben de lokalen doordeweeks vanaf 14:45 tot 18:15 tot onze beschikking. Het is de gewoonte om de tafeltjes anders te groeperen om zo betere werkplekken te creëren en bovendien een markering te leggen tussen het normale schoolwerk en de huiswerkbegeleiding. Het geschuif van de tafeltjes neemt zo’n tien minuten in beslag, waarmee de “officiële” begeleiding valt tussen 15:00 en 18:00 uur.

 

Aanpassing leveringsvoorwaarden

Bijgevoegd vindt u de nieuwe versie van onze leveringsvoorwaarden. Zo mogelijk gaan we onze facturen al gedurende de lopende maand aan u toezenden en niet pas na afloop van de maand waarin de huiswerkbegeleiding plaats heeft. Om het toch maar duidelijk te zeggen, we voelen ons hiertoe gedwongen omdat een deel van de ouders de facturen van Zus & Zo niet punctueel betaalt en pas hiertoe overgaat als ze extra worden aangemaand. Hoewel het betalingsverkeer soms ook stokt omdat Zus & Zo een fout maakt bij het opstellen of verzenden van een factuur, vinden we dat het betaalgedrag soms te wensen overlaat. Daar gaat onnodige energie mee verloren en staat een gezonde leerverhouding in de weg. De wel goede betalers daargelaten natuurlijk, daarvoor dank.

 

Nieuwe tarieven

Het is drie jaar geleden dat Zus & Zo z’n tarieven voor het laatst heeft aangepast. Ondertussen zijn onze kosten wel opgelopen, met name door hogere aan de overheid gelieerde lasten. Ook hebben we onze gemiddelde bezettingsgraad van de begeleiding verhoogd, wat de kwaliteit van ons werk zeker ten goede komt. De nieuwe tarieven zijn als bijlage toegevoegd.

 

Start cursus programmeren

Vanaf 1 oktober starten we voor scholieren en andere geïnteresseerden een basiscursus programmeren waardoor je leert een eenvoudig computerspel te ontwikkelen.

De cursus wordt gegeven op basis van Blender en Unity. Blender is een programma waarmee je professioneel driedimensionaal kunt modelleren en ook bewegende realistische figuren kunt maken. Unity is een “engine” waarmee het driedimensionale Blender-figuur in beweging gebracht gaat worden en zal worden bestuurd. Om het geheel werkend te krijgen is het nodig een zekere hoeveelheid code te schrijven waardoor de student ook hiervan de eerste beginselen onder de knie zal krijgen.

De cursus bestaat uit twintig lesuren, verdeeld over 10 middagen en/of avonden die binnen een tijdsbestek van 5 weken gegeven zullen worden. De kosten voor de cursus bedragen € 260,- Er zijn maximaal 10 plaatsen beschikbaar. De docent die de cursus zal begeleiden, Jan Boode, heeft 15 jaar ervaring met ontwerpen en programmeren van interactieve websites en maken van spellen.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *