De dagelijkse praktijk

DSC02821
De dagelijkse gang van zaken begint met het maken van een planning en het opschrijven van aankomende overhoringen. De persoonlijke begeleider – elke leerling heeft zijn “eigen” begeleider – neemt vervolgens de planning met de leerling door, bespreekt de behaalde cijfers, waarna de leerling zelfstandig aan de slag kan.

Tijdens het werken kan de leerling vragen stellen en bestaat er de mogelijkheid om dieper op niet begrepen stof in te gaan. Het leerwerk voor een schriftelijke overhoring of proefwerk wordt altijd overhoord. Daarnaast wordt het gemaakte werk gecontroleerd.

Ontdekken wij een achterstand in een bepaald vak, dan nemen wij contact op met de ouders en is er de mogelijkheid om deze achterstand weg te werken met een aantal privé-lessen.
Heeft de leerling al zijn werk af en naar behoren gedaan kan hij na een minimale werktijd van 1,5 uur en een maximale tijd van 3,5 uur naar huis gaan.

De dagelijkse praktijk

Aantal dagen bij Zus & Zo
De leerling kan zelf kiezen voor het aantal dagen begeleiding waarbij Zus & Zo wel een minimum adviseert van twee dagen en een maximum van drie dagen. Dit heeft alles te maken met de filosofie van Zus & Zo.

Afwezigheid bij Zus & Zo
Eenmaal gestart met de huiswerkbegeleiding dient de leerling elke dag dat hij zich heeft opgegeven aanwezig te zijn. Bij ziekte of andere redenen van afwezigheid dienen de ouders contact op te nemen met Zus & Zo. Indien een leerling niet aanwezig is wordt met de ouders contact opgenomen.

Contact met de ouders bij Zus & Zo
Regelmatig krijgen ouders via de mail een verslag toegestuurd om de voortgang van de leerling terug te koppelen. De controle van het huiswerk, het continu volgen van de cijfers en de waarnemingen van de deskundige “eigen” begeleider vormen een belangrijk onderdeel in deze terugkoppeling.