Het intakegesprek

 

Vooraf

Het gesprek

Voordat een leerling begint met de huiswerkbegeleiding, vindt er een intakegesprek met ouder(s) en leerling plaats. Tijdens dit gesprek worden de afspraken gemaakt, eventuele studieproblemen geïnventariseerd en wordt er gekeken naar de motivatie van de leerling. Aan de hand van voorbeeldvragen of een korte uitleg krijgt de leerling inzicht mee, bijvoorbeeld inzicht over het  belang van begrip van de stof. Als een leerling de stof echt goed leert begrijpen, wordt de stof interessanter. Bovendien wordt op deze manier precies duidelijk waar de verbeterpunten zitten. Het gaat er niet alleen om dat een leerling weet hoe een bepaald vraagstuk opgelost moet worden, maar vooral om de vraag waarom die oplossing de juiste is. Deze efficiëntere manier van leren stimuleert de leerling op korte en lange termijn. Op het moment dat de leerlingen de stof echt gaan doorgronden, blijkt namelijk dat ze het ook veel leuker gaan vinden.

De huiswerkbegeleiding bij Zus & Zo

Vervolgens gaan we met de leerling aan de slag en worden er begeleiders aan de leerling toegewezen. In de eerste maand wordt gekeken of de aanpak werkt. Zowel leerling, ouders als wijzelf ondervinden in deze maand of onze aanpak aanslaat bij de leerling. In de meeste gevallen is er na vier tot zes weken significante verbetering merkbaar. Niet alleen de cijfers maar ook het leerproces verbeteren. Interactie is hierbij cruciaal. Hoe beter het contact tussen de leerling en de begeleiders is, hoe groter het effect zal zijn.

Soms blijkt dat er aanleiding is voor een evaluatiegesprek. In dit gesprek met de leerling komen allerlei zaken aan de orde, zoals verbeterpunten op het gebied van concentratie, het werktempo, het zelfvertrouwen en wat het persoonlijke doel van de huiswerkbegeleiding is. Ook probleemvakken worden besproken. Aan de hand van de uitkomst van dit gesprek en de eerste bevindingen van ons, stellen wij voor intern gebruik een begeleidingsplan op. De ontbrekende leertechnieken worden aangeleerd en samen werken we aan het persoonlijke doel van de leerling.