Rekenen, Nederlands en Cito-training

Bij Zus & Zo kunt u terecht voor rekenlessen, lessen Nederlands en Cito-trainingen

Voor wie:
– Leerlingen uit de groepen 7 en 8
– Middelbare scholieren
– HBO- en Universitaire studenten

Lessen rekenen
– Vaststellen van sterke en zwakke kanten van cursist
– Technisch rekenen en schatten van uitkomsten
– Inzicht verwerven in verhoudingen, breuken en “procenten”
– Redactiesommen
– Oefenen met hoofdrekenen
– Toegesneden op onderwijsniveau van cursist

Taallessen
– Vaststellen van doelstellingen cursist
– Grammatica
– Tekstbegrip
– Schrijfvaardigheid
– Spelling
– Literatuur

cito-logoCito-training:
– Uitgebreide herhaling van rekenstof en taal
– Oefenen van Cito-vragen, met nadruk op de achterliggende theorie
– Op de persoon toegesneden aandacht & instructie
– Deskundige begeleiding
– Meer zelfvertrouwen
– Een bij het kind passend toetsresultaat

Kosten:
– Leerlingen van de lagere school: € 30,-
– Overige cursisten: € 35,-

Waar
De lessen worden gegeven op de Erasmusstraat 4 in Voorschoten

Wanneer
De cursist spreekt de lestijden in onderling overleg met Zus & Zo af. In de regel streven we ernaar de les eenmaal per week te houden.

Inschrijving
– Voor inschrijven kunt u bellen naar 06-54 94 17 71
– Mailen naar jan.calkoen@zusenzo.nl